01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » Archiwum
 
 
Zaproszenie do społecznych konsultacji przy opracowywaniu kolejnej edycji Programu na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP II) 2010/12/07

Komisja Europejska ogłosiła społeczne konsultacje oceny skutków dotychczasowego Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP 2007-2013), składającego się z trzech programów operacyjnych:

  • Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji,
  • Programu na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych
  • Programu Inteligentna Energia dla Europy.

Celem konsultacji jest zebranie opinii publicznej na temat przyszłych obszarów priorytetowych interwencji UE w w/w obszarach oraz wykorzystywanych instrumentów polityki.

Konsultacje skierowane są w szczególności do:

  • przedsiębiorców, którzy są beneficjentami programu CIP,
  • instytucji otoczenia biznesu - zarówno publicznych jak i prywatnych,
  • przedstawicieli krajowych, regionalnych i lokalnych jednostek administracji publicznej,
  • instytucji finansowych.

Przedstawienie opinii odbywa się poprzez wypełnienie formularza on-line, dostępnego na stronie Komisji Europejskiej (dostępne tłumaczenie w języku polskim):

http://ec.europa.eu/cip/public_consultation/index_en.htm

Konsultacje trwają do 4 lutego 2011r.

Oprócz wypełnienia ankiety można wysyłać pisemne uwagi (maks. do 10 stron) na adres:

entr-cip-consultation@ec.europa.eu

Po zakończeniu badania wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie CIP.

Dodatkowo 25 stycznia 2011 roku w Brukseli odbędzie się konferencja, na której będą omawiane przyszłe kierunki ewentualnego nowego programu.

Serdeczne zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Zespół Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. 
Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS