01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » Archiwum
 
 
Kultura mobilności pożądana 2006/03/14

Przemieszczanie się nie należy do podstawowych elementów kultury Europejczyków. Nie lubimy też zmieniać pracy. Zaledwie 10 procent mieszkańców UE w 2003 r. zmieniło pracodawcę. 40 procent przepracowało w jednej firmie ponad 10 lat. Podobnie jest z osiedlaniem się. Jedynie 1,5 proc. obywateli Unii nie mieszka w kraju urodzenia.

To są zupełnie odmienne trendy od panujących np. w USA - będących jedną z najbardziej konkurencyjnych i dynamicznie rozwijających się gospodarek. Różne też od wytycznych Odnowionej Strategii Lizbońskiej, zakładającej dorównanie Stanom Zjednoczonym, m.in. przez rozwój konkurencyjności i gospodarki opartej na wiedzy. Znaczącym czynnikiem w tym procesie ma być mobilność pracowników, stale podnoszących swoje kwalifikacje i potrafiących błyskawicznie reagować na potrzeby zmieniającego się rynku pracy.


Dlatego Komisja Europejska ogłosiła rok 2006 Europejski Rokiem Mobilności Pracowników. W Polsce inaugurował go podczas specjalnej konferencji prasowej podsekretarz w MPiPS Kazimierz Kuberski. - Najpoważniejsze bariery, utrudniające przemieszczanie się w poszukiwaniu pracy, to biurokracja - różne systemy opieki społecznej, zdrowotne i zabezpieczenia społecznego; słaba znajomość języków obcych - powodująca, zwłaszcza wśród Polaków, że często pracują znacznie poniżej kwalifikacji; obawy przed kłopotami ze znalezieniem pracy i mieszkania - stwierdził wiceminister Kuberski.

Rok mobilności ma służyć podniesieniu świadomości społecznej w tej dziedzinie i promowaniem debaty na temat szans i wyzwań związanych z mobilnością. Zadaniem tego programu będzie informowanie obywateli o prawie pracowników do swobodnego przemieszczania się, o korzyściach i kosztach z tym związanych, o działalności służb, wspierających osoby, poszukujące pracy w innych krajach UE, a także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie.

Komisja Europejska przeznaczyła spore środki pieniężne przeznaczyła na dofinansowanie projektów pilotażowych, warsztatów i targów pracy realizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym. 4 mln euro zostały już rozdysponowane w ramach otwartego konkursu ogłoszonego pod koniec ubiegłego roku. Wkrótce zostanie ogłoszone drugie zaproszenie do składania wniosków, dotyczących wspierania projektów pilotażowych, w ramach którego Komisja Europejska rozdysponuje 2 mln euro.

Najważniejszym wydarzeniem w Polsce będą odbywające się w dniach 29-30 września w Poznaniu Europejskie Targi Pracy. Podobne imprezy będą się odbywały w kilkudziesięciu miastach Europy. Przez cały rok będą prowadzone działania, skierowane do bezrobotnych, poszukujących pracy, instytucji rynku pracy, partnerów i innych organizacji, związanych z promocją mobilności na rynku pracy; działania aktywizujące młodzież w ramach wolontariatu, w tym wolontariatu europejskiego; zostaną wydrukowane broszury na temat możliwości podejmowania nauki i legalnego zatrudnienia obywateli polskich w krajach UE i EOG i ulotki zawierającej praktyczne informacje dla osób zainteresowanych pracą za granicą.

Materiały z konferencji (161kB)

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 
Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS