01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » Archiwum
 
 
Publiczne konsultacje na temat przeszkód w prowadzeniu transgranicznej działalności na terenie Wspólnoty 2007/10/24

Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejskiej w lipcu br. rozpoczęła publiczne konsultacje na temat przeszkód, na jakie napotykają przedsiębiorstwa, szczególnie małe i średnie, w prowadzeniu transgranicznej działalności na terenie Wspólnoty, jak również na temat możliwego statutu europejskiej spółki osobowej.

Opinie wszelkich zainteresowanych stron/partnerów społecznych odgrywają ważną rolę w procesie kształtowania europejskiej polityki. Są one niezbędne w przygotowaniu analizy kosztów i korzyści dotyczącej inicjatywy utworzenia europejskiej spółki osobowej. Wszystkie opinie zostaną wzięte pod uwagę w przygotowywanej ocenie wpływu możliwej propozycji legislacji w tym zakresie.


Zachęcamy do wzięcia udziału w publicznych konsultacjach, które są dostępne pod następującym adresem:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/epc/index_en.htm

Odpowiedzi (akceptowane są odpowiedzi we wszystkich językach UE) należy przesłać do 31 października 2007r do Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, SekcjaF2, na adres:

DG MARKT Unit F2,
European Commission,
B-1049 Brussels

lub pocztą elektroniczną na adres: Markt-F2@ec.europa.eu.

Odpowiedzi należy także przesłać do wiadomości Ministerstwa Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego na adres: sloczynska@ms.gov.pl.


Dodatkowo, równolegle do tych publicznych konsultacji odbywają się badania wśród przedsiębiorstw europejskich w ramach Europejskiego Panelu Testów Biznesowych . Konsultacje te są dostępne we wszystkich językach UE i aby wziąć w nich udział zainteresowane przedsiębiorstwo powinno dokonać rejestracji jako członek Panelu pod adresem:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=250&lang=pl

Po rejestracji przedsiębiorstwo otrzymuje nazwę użytkownika oraz hasło potrzebne do udziału w konsultacjach. Konsultacje Panelu trwają do 9 listopada 2007r. W sprawach dotyczących Panelu można kontaktować się z krajowym koordynatorem EBTP w Ministerstwie Gospodarki po adresem Maryla.jankowska@mg.gov.pl lub pod numerem telefonu: 022 693 51 95.

 
Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS