01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » Archiwum
 
 
Seminaria dla przedsiębiorców - podsumowanie działalności Podlaskiego Centrum Euro Info 2006/03/14

Aspiracje Polski dotyczące równoprawnego członkostwa w Unii Europejskiej stawiają nowe wyzwania dla całej polityki gospodarczej, w tym dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W rezultacie przemian trzeba zwiększyć konkurencyjność polskich firm na rynku krajowym oraz wzmocnić ich pozycję na innych rynkach europejskich.

Małe i średnie firmy potrzebują lepszej orientacji w polityce unijnej dotyczącej tego sektora, a szczególnie informacji o możliwościach wykorzystania programów europejskich ułatwiających funkcjonowanie w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Dlatego też Podlaskie Centrum Euro Info od 2000 roku organizuje wiele seminariów informacyjnych skierowanych do MSP, dzięki którym firmy mogą pozyskać wiedzę związaną z rynkami unijnymi, programami pomocowymi, prawem wspólnotowym itd. W latach 2000-2005 EIC zorganizowało 115 seminariów informacyjnych skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorców. Szczegółowe dane dotyczące liczby seminariów w poszczególnych latach przedstawia poniższy rysunek.

Liczba seminariów informacyjnych zorganizowanych w latach 2000-2005 przez Podlaskie Centrum Euro Info

Do najważniejszych seminariów zorganizowanych przez Podlaskie Centrum Euro Info zaliczyć można spotkania poświęcone prawu europejskiemu. Na cykl ten składały się m.in. następujące tematy:

 • „Zawieranie umów eksportowych”
 • „Wsparcie działań eksportowych małych i średnich firm”
 • „Warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej”

W ramach ostatniego seminarium przygotowany został informator prezentujący regulacje prawne w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. W informatorze zamieszczone zostały adresy instytucji i organizacji, których usługi mogą być pomocne przy analizie danego rynku.

Prawo Unii Europejskiej to nie tylko konkretne wymagania związane z międzynarodowym prawem handlowym. To także wysokie wymaganie Jednolitego Rynku dotyczące importowanych produktów. Dlatego też Podlaskie Centrum Euro Info organizuje seminaria poświęcone ustawom, normom i certyfikatom obowiązującym w UE. W ramach tego cyklu zorganizowano m.in. następujące spotkania:

 • „Oznakowanie CE warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek Unii Europejskiej”
 • „Normy i certyfikaty obowiązujące w Unii Europejskiej”
 • „Odpowiedzialność przedsiębiorców za opakowania - nowe regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska”
 • „Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej”

Podlaskie Centrum Euro Info obok seminariów poświęconych prawu europejskiemu i rozszerzeniu Unii Europejskiej organizuje również warsztaty, na których przybliżany jest przedsiębiorcom temat dotacji na rozwój małych i średnich firm. Do takich należą m.in:

 • „Dotacje dla firm – Fundusz Dotacji Inwestycyjnych”
 • „Dotacje dla firm - dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Programów Phare 2003”
 • „Bezzwrotne dotacje w ramach Funduszy Strukturalnych – Działanie 2.3”
 • „Dotacje dla mikroprzedsiębiorców w ramach ZPORR 3.4”

Podlaskie Centrum Euro Info chcąc ułatwić podlaskim przedsiębiorcom międzynarodowe kontakty handlowe organizuje również seminaria poświęcone rynkom zagranicznym. W ramach takich spotkań odbyły się m.in. następujące seminaria:

 • „Rynki byłej Jugosławii”
 • „Litwa, Łotwa, Ukraina dla przedsiębiorców”
 • „Współpraca z Rosją i Kazachstanem – prezentacja krajów i możliwości eksportowych”
 • „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech”

Wymienione wyżej spotkania są tylko niewielką częścią ze zrealizowanego pakietu na rzecz małych i średnich przedsiębiorców. Większość z nich odbyła się w Białymstoku, jednak wykładowcami byli specjaliści reprezentujący organizacje związane bezpośrednio z tematami spotkań. Byli to eksperci pracujący w ambasadach, międzynarodowych izbach, urzędach, itp. Dzięki tak znakomitemu gronu prelegentów i niewielkim opłatom za udział w szkoleniach Podlaskie Centrum Euro Info może poszczycić się blisko pięciotysięczną grupą uczestników wszystkich seminariów.

 
Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS