01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » Archiwum
 
 
Programy współpracy Unii Europejskiej z innymi krajami 2005/12/19

Poniżej przedstawiono programy Unii Europejskiej, które mają na celu zacieśnianie współpracy gospodarczej z krajami spoza Europy.


AL Invest

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/al-invest/index_en.htm

Program ten utworzony został w 1994 r. w odpowiedzi na przemiany gospodarcze, jakie zaszły w krajach Ameryki Łacińskiej w latach 90-tych. Jego celem jest wzrost europejskich inwestycji w krajach Ameryki Łacińskiej, a także zwiększenie wolumenu wymiany handlowej między Europą a Ameryką Łacińską. W ramach realizacji tego celu Komisja Europejska powołała sieć ośrodków w Europie i Ameryce Łacińskiej (Eurocentres, izby przemysłowo-handlowe, organizacje i związki branżowe, instytuty handlu zagranicznego, agencje rozwoju przedsiębiorczości oraz prywatne firmy doradcze), których zadaniem jest organizowanie wspólnych spotkań, zwanych „spotkaniami sektorowymi” dla przedsiębiorstw z tego samego sektora, ale z obu stron Atlantyku. Spotkania zazwyczaj towarzyszą imprezie targowej i trwają 2 dni. W spotkaniach mogą wziąć udział przedsiębiorstwa z każdego sektora gospodarki — od agrobiznesu po motoryzację, sektor meblowy czy ochronę środowiska. Co roku spotkania sektorowe są współfinansowane przez Komisję Europejską.


Asia Invest

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-invest

Asia Invest to inicjatywa Unii Europejskiej, mająca na celu promocję i wsparcie współpracy między przedsiębiorstwami z UE i Azji. W ramach programu oferowane jest wsparcie dla organizacji pośredniczących, działających na rzecz nawiązania obopólnie korzystnej współpracy między firmami, szczególnie małymi i średnimi z krajów UE, Południowej i Południowo-Wschodniej Azji oraz Chin, a także wzmocnienie otoczenia biznesu.


PRO€INVEST

www.proinvest-eu.org

PRO€INVEST jest programem bilateralnym Unii Europejskiej i krajów ACP (Afryka, Karaiby i kraje Pacyfiku) na rzecz współpracy i promocji przepływu inwestycji i technologii. Realizacja tych celów następuje poprzez wzmocnienie organizacji przedsiębiorstw i agencji rozwoju regionalnego oraz wzmocnienie firm w krajach ACP.

PRO€INVEST jest wdrożony i realizowany przez Komisję Europejską. Działania zostały powierzone Jednostce Zarządzającej (Management Unit) istniejącej w ramach Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w strukturze EuropeAid Co-operation Office Komisji Europejskiej.

PRO€INVEST posiada budżet w wielkości 110 millionów euro na okres 7 lat, finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju (European Development Fund - EDF).

 
Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS