01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » Archiwum
 
 
Informacje dotyczące Ośrodka Przekazu Innowacji Polska Północno-Wschodnia 2007/02/19

Konkurencyjność gospodarki państwa opiera się głównie na innowacyjnym charakterze rodzimych, małych i średnich przedsiębiorstw. Kluczowym czynnikiem osiągnięcia sukcesu i wzrostu konkurencyjności firmy są jej innowacyjność i wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Ośrodki Przekazu Innowacji Polska Północno-Wschodnia NEPIRC (Innovation Relay Centres Poland North-East), które rozpoczęły działalność w kwietniu 2004 roku w ramach realizowanego przez Unię Europejską projektu Sieć IRC – Innovation Relay Centres Network, powstały aby wspomagać rozwój gospodarczy i wzmacniać potencjał innowacyjny w województwach lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Przynależność do NEPIRC to szereg korzyści dla przedsiębiorców z regionu Polski północno-wschodniej, a przede wszystkim niepowtarzalna szansa aby zaistnieć na rynku europejskim. Możliwości jest wiele, a usługi Sieci dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej mają charakter bezpłatny.


Usługi Sieci IRC, obejmującej ośrodki rozsiane w 33 krajach w Europie i na świecie, skierowane są przede wszystkim do firm o charakterze produkcyjnym, usługowym i handlowym oraz instytucji badawczych, ośrodków akademickich itp. Nadrzędną rolą IRC jest udzielanie wsparcia w zakresie międzynarodowego transferu technologii, innymi słowy – kupna i sprzedaży innowacyjnych technologii.

Przedstawiciele NEPIRC służą pomocą i doradztwem oraz wsparciem technicznym. Pomagają w organizacji bezpośrednich spotkań między przedsiębiorcami – przedsiębiorcy uczestniczą w międzynarodowych targach branżowych, spotkaniach kooperacyjnych lub misjach technologicznych. Choćby niedawno, bo w listopadzie 2006 roku przedsiębiorcy reprezentujący branżę napojów uczestniczyli w międzynarodowych targach Brau Beviale w Norymberdze, a już w marcu polscy przedsiębiorcy należący do Sieci będą mieli możliwość uczestniczenia w prestiżowych targach branży IT CeBit w Hannowerze.

Ponadto przedsiębiorcy mogą zaprezentować oferty technologiczne w Katalogu Technologii, nowym narzędziu promocyjnym NEPIRC. Opublikowany na początku 2007 roku w 3000 egzemplarzach, zawiera profile technologiczne przedsiębiorstw działających w regionie. Poprzez jego dystrybucję do wszystkich zagranicznych konsorcjów IRC, stanowi on doskonały sposób na dokonanie połączenia między oferentami technologii z potencjalnymi nabywcami z pozostałych krajów Europy i świata. To pierwsze tego typu wydawnictwo NEPIRC, a ze względu na duże zainteresowanie planowana jest II edycja Katalogu Technologii.

W realizację projektu IRC w Polsce północno-wschodniej zaangażowanych jest pięć instytucji zrzeszonych w Konsorcjum NEPIRC. Partnerem w regionie podlaskim jest Wschodni Ośrodek Transferu Technologii działające przy Uniwersytecie w Białymstoku (www.uwb.edu.pl). Pozostali Partnerzy Projektu to:

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie Konsorcjum IRC Polski Północno-Wschodniej www.nepirc.pl lub na stronie internetowej IRC www.irc.cordis.lu. Aby skorzystać z usług Ośrodków Przekazu Innowacji Polska Północno-Wschodnia należy wypełnić krótki i prosty formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej konsorcjum NEPIRC www.nepirc.pl.

Zapraszamy do współpracy!

Patryk Koć - patryk.koc@case.com.pl
Milena Pleskot

CASE-Doradcy Sp. z o. o.
Partner Projektu NEPIRC

 
Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS