01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » Archiwum
 
 
Konsultacje internetowe dotyczące klasyfikacji i znakowania chemikaliów w UE 2006/10/03

Od 21 sierpnia do 21 października 2006 roku trwają konsultacje internetowe zorganizowane przez Komisję Europejską dotyczące Systemu Globalnie Zharmonizowanego w zakresie klasyfikacji i znakowania chemikaliów. Rozporządzenie GHS zastąpi obecną legislację w zakresie klasyfikacji i znakowania, m.in.: dyrektywę Rady 67/548/EWG oraz dyrektywę 1999/45/WE.


Komisja Europejska (DG Przedsiębiorstwa i Przemysł oraz DG Środowisko przy współpracy DG JRC) zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przygotowała projekt propozycji rozporządzenia, które wdraża system GHS przyjęty wcześniej przez ONZ. Zgodnie z zasadami Better Regulation KE zorganizowała konsultacje internetowe, których wyniki zostaną wzięte pod uwagę przy przygotowywaniu ostatecznego projektu aktu prawnego Wspólnoty. Zainteresowane strony (np. przedsiębiorcy, izby i stowarzyszenia branżowe, administracja państw członkowskich, organizacje pozarządowe) zostały zaproszone do przekazywania uwag i komentarzy w języku angielskim zgodnie z przygotowanym kwestionariuszem.

TEKST PROJEKTU PROPOZYCJI ROZPORZĄDZENIA GHS:

WIĘCEJ INFORMACJI O DZIAŁANIACH KOMISJI EUROPEJSKIEJ:

  • konsultacje internetowe (strony w języku angielskim) (zobacz>>)
  • system GHS (strony w języku angielskim) (zobacz>>)
  • wdrożenie systemu GHS (strony w języku angielskim) (zobacz>>)

Źródło: Komisja Europejska

 
Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS