01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » Archiwum
 
 
Sejm ujednolicił kwestie związane ze swobodnym przepływem obywateli UE 2006/06/20

Sejm jednomyślnie przyjął ustawę ujednolicającą kwestie dotyczące wjazdu, pobytu i wyjazdu obywateli państw członkowskich UE z terenu innych państw Wspólnoty. Ustawa wprowadza przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 29 kwietnia 2004 r.

Ustawa zobowiązuje m.in. organy wydające decyzje w sprawie obywateli UE i członków ich rodzin przyjeżdżających do Polski - czyli konsula, funkcjonariuszy straży granicznej i wojewodów - do informowania ich w języku zrozumiałym dla nich. Wprowadza trzy rodzaje pobytu na terytorium Polski: do trzech miesięcy, przekraczający trzy miesiące i stały pobyt, do którego prawo można nabyć po pięciu latach nieprzerwanego pobytu w Polsce.


Przyjęta ustawa definiuje też zakres opieki socjalnej, czy zdrowotnej oraz innych rodzajów świadczeń, którymi obywatel państwa członkowskiego Unii jest objęty podczas pobytu w Polsce.

Swoboda przepływu osób, usług, kapitału i towarów to cztery podstawy funkcjonowania rynku wewnętrznego UE. Zgodnie z tą zasadą mieszkańcy Wspólnoty mają prawo przemieszczania się wewnątrz "dwudziestki piątki" bez wiz i zezwoleń. Mogą też zamieszkiwać w dowolnym kraju "dwudziestki piątki" podejmować działalności gospodarczą i pracę z zachowaniem obowiązujących tam przepisów.

Źródło: www.msz.gov.pl

 
Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS