01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » Archiwum
 
 
Komisja Europejska przedstawiła zmieniony wniosek Dyrektywy o usługach 2006/05/10

Komisja Europejska przyjęła zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy o usługach na wspólnym rynku UE. Jest to kolejna faza procesu legislacyjnego po głosowaniu Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu w lutym 2006r.

Zmieniony wniosek powstał w oparciu o dotychczasową pracę Parlamentu oraz debaty prowadzone w Radzie Europejskiej. Pomoże on w tworzeniu większej liczby miejsc pracy oraz w tworzeniu wzrostu gospodarczego w UE poprzez uwolnienie handlu transgranicznego oraz inwestycji w sektorze usług. Przedsiębiorstwom łatwiej będzie prowadzić działalność gospodarczą na terenie UE, co pomoże zaoszczędzić czas i pieniądze. Łatwiej im również będzie oferować usługi za granicą - państwa członkowskie będą miały obowiązek usunięcia nieuzasadnionych barier. Konsumenci będą mieć większy wybór, szerszy dostęp do informacji i skuteczniejszą ochronę. Usługodawcy zostaną objęci odpowiednim nadzorem na mocy ulepszonych przepisów dotyczących współpracy między władzami krajowymi. W najbliższym czasie Rada podda dyskusji zmieniony wniosek i zagłosuje nad nim.


Charlie McCreevy, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, stwierdził: „Rozwiązanie to jest realistyczne, praktyczne i sprawnie funkcjonujące. Daje nam ono możliwość spowodowania rzeczywistych zmian gospodarczych w krytycznej dla Europy chwili. Dyrektywa uruchamia proces, który doprowadzi do większej integracji rynku usług przy równoczesnej większej pewności prawnej dla usługodawców i usługobiorców. Przedsiębiorstwa będą miały możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez zagrożenia przepisami stworzonymi po to, aby im to uniemożliwić. Konsumenci będą mieć większy wybór i będą odnosić korzyści z większej konkurencji i niższych cen. Nie ucierpią na tym standardy w miejscu pracy. Z niecierpliwością oczekuję współpracy z Radą i mam nadzieję, że do końca roku możliwe będzie osiągnięcie ostatecznego porozumienia”.

Zmieniony wniosek stanowi część całościowej serii środków mających na celu stworzenie w pełni funkcjonalnego wewnętrznego rynku usług. Komisja wydaje również wytyczne dla państw członkowskich dotyczące funkcjonowania dyrektywy, obejmujące delegowanie pracowników z jednego państwa członkowskiego do innego. Wytyczne zostaną wydane razem z oddzielną inicjatywą w dziedzinie zdrowia, obejmującą takie zagadnienia, jak mobilność pacjentów. Komisja opublikuje również komunikaty w sprawie usług socjalnych oraz usług ogólnego interesu.

Zmieniony wniosek ma na celu zmniejszenie rozdrobnienia regulacyjnego oraz promowanie i ułatwianie rozwoju transgranicznego świadczenia usług. Dzięki temu usunięte zostaną bariery i wzmocni się zaufanie konsumentów. Jego główne punkty to:

Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na całym terenie UE: przedsiębiorstwa będą mogły dopełnić formalności przez Internet oraz w pojedynczych punktach kontaktu. Systemy udzielania zezwoleń będą bardziej zrozumiałe i przejrzyste, natomiast zabronione będzie stosowanie testów „potrzeb ekonomicznych” (producenci produkujący drogo wymagają od przedsiębiorstw, aby udowodniły władzom, że ich działalność nie wpłynie na „destabilizację” lokalnej konkurencyjności). Przyśpieszy to proces udzielania zezwoleń i wpłynie na obniżenie kosztów przedsiębiorstw.

Dostarczanie usług w wymiarze transgranicznym: swoboda dostarczania usług na terenie UE będzie zagadnieniem fundamentalnym. Państwa członkowskie muszą szanować prawa usługodawców do dostarczania usług w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym mają oni siedzibę. Usługodawcy muszą mieć swobodny dostęp do działalności usługowej oraz swobodnie korzystać z prawa do takiej działalności na terytorium każdego państwa członkowskiego. Jednakże państwa członkowskie będą mogły stosować środki niedyskryminujące, proporcjonalne i niezbędne ze względów ochrony polityki publicznej, bezpieczeństwa publicznego, zdrowia publicznego oraz ochrony środowiska naturalnego.

Lepsza ochrona konsumentów: przedsiębiorstwa będą zobowiązane do udostępniania konsumentom najważniejszych informacji i nie będą mogły dyskryminować konsumentów ze względu na miejsce zamieszkania lub narodowość.

Lepszy nadzór nad przedsiębiorstwami: państwa członkowskie będą zmuszone do zacieśnienia współpracy administracyjnej między nimi, aby zapewnić lepszy i skuteczniejszy nadzór nad przedsiębiorstwami. Na poziomie praktycznym działania te będą wsparte elektronicznym systemem informacji umożliwiającym władzom bezpośrednią i skuteczną wymianę informacji.

Zgodnie ze zmianami Parlamentu Europejskiego, zmieniony wniosek nie ma wpływu na prawo pracy, ani nie dotyczy delegowania pracowników. Z zakresu dyrektywy wyłączono następujące dziedziny: usługi finansowe, telekomunikacja, usługi transportowe, usługi portowe, opieka zdrowotna, usługi socjalne związane z budownictwem socjalnym, opieka nad dziećmi i pomoc dla rodzin oraz osób potrzebujących pomocy, działalność związana z wykonywaniem władzy oficjalnej, agencje pracy czasowej, prywatne usługi ochroniarskie, usługi związane z hazardem i usługi audiowizualne.

Źródło: Komisja Europejska

 
Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS