01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekt Enterprise Europe Network » Archiwum
 
 
Komisja Europejska przyjęła propozycję wprowadzenia Home State Taxation dla MSP 2006/01/17

Komisja Europejska przyjęła 10 stycznia 2006r. komunikat w sprawie rozwiązań ograniczających koszty prowadzenia działalności transgranicznej, uznając, że najlepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie systemu Home State Taxation. System Home State Taxation zakłada przyjęcie przez państwa członkowskie zasady, w myśl której dochód grupy spółek działających w więcej niż jednym kraju UE powinien być obliczany według zasad obowiązujących w państwie siedziby spółki dominującej. Dzięki temu małe lub średnie przedsiębiorstwo, które chciałoby utworzyć spółkę zależną lub zakład w innym państwie członkowskim, mogłoby obliczać dochód grupy według znanych sobie zasad.


System ten nie zakłada konieczności opodatkowania grupy jedynie w państwie siedziby podmiotu dominującego. Wymaga natomiast, aby podstawa opodatkowania była obliczona według zasad przewidzianych w kraju rezydencji podmiotu dominującego. Każde państwo, w którym prowadzona jest działalność, będzie opodatkowywać przypadającą mu część dochodu według obowiązujących w nim stawek.

Komisja Europejska wskazała na konieczność pilotażowego wprowadzenia systemu na określony czas, aby można było przeanalizować skutki jego obowiązywania. Przedstawiła także zasady próbnego wprowadzenia systemu Home State Taxation. Państwa członkowskie będą mogły wdrożyć system w drodze dwustronnych lub wielostronnych porozumień, wprowadzających zmiany do istniejących umów podatkowych lub dotyczących nowych umów. Komisja Europejska uznała, że system Home State Taxation jest dobrym rozwiązaniem problemu rosnących kosztów prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej.

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają dużą rolę w gospodarce Unii Europejskiej - wprowadzenie udogodnień dla prowadzonej przez nie działalności gospodarczej może przyczynić się do osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej.

Źródło: www.taxnews.pl

 
Informacje o sieci EEN
Współpraca
SME FEEDBACK
Biuletyn EEN
Informacje
Archiwum

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS