01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Informacje ogólne » Programy zakończone
 
 
Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia Brak daty publikacji
październik 2004 - styczeń 2006

ang.: Networking for economic growth of Podlaskie Region “Local Cooperation”

WARTOŚĆ

Całkowity koszt projektu 18 670,00 EUR
Wartość kosztów kwalifikowanych 14 360,00 EUR

OPIS PROJEKTU I CEL

Głównym celem projektu jest stworzenie modelu usprawniającego i jednocześnie utrwalającego lokalną współpracę pomiędzy przedsiębiorcami, organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość oraz administracją publiczną.

Cel projektu

 • Usprawnienie współpracy i wymiany informacji pomiędzy organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość na terenie województwa podlaskiego,
 • Możliwość nawiązania bliższej współpracy pomiędzy członkami grupy roboczej oraz utworzenie regionalnego system wsparcia,
 • Ocena oferty/produktów istniejących organizacji pozarządowych oraz organizacji wspierających przedsiębiorczość w oparciu o Strategię Rozwoju Regionalnego oraz Regionalną Strategię Innowacji
 • Metody świadczenia usług oraz realizacji projektów na rzecz MSP i samorządów.

Znaczenie projektu

 • Zapoznanie sektora MSP z ofertą organizacji działających w regionie
 • Zapewnienie lepszego dostępu do oferowanych usług
 • Rozwój nowych usług i produktów skierowanych do sektora MSP
 • Dostęp do europejskich sieci wspierających przedsiębiorczość
 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, wspólne inicjatywy

Na podstawie oferty usług firm i instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz oczekiwań przedsiębiorców, po zakończeniu konferencji zostanie wydana broszura informacyjna zawierająca zestawienie informacji o organizacjach wspierających przedsiębiorczość w regionie, ich ofercie oraz możliwościach współpracy. Publikacja będzie rozpowszechniana wśród zainteresowanych przedsiębiorców i organizacji.

EFEKTY

Efektem realizacji projektu było

 • Utworzenie grupy sterującej składającej się z przedstawicieli sieci EIC, KPK, IRC oraz lokalnych organizacji okołobiznesowych,
 • Zorganizowanie konferencji, na której przedstawione zostały organizacje wspierające przedsiębiorczość w regionie, ich oferta oraz oferowane usługi
 • Wydanie broszury informacyjnej opisującej 24 organizacje wspierające przedsiębiorczość na terenie województwa podlaskiego.

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu.

PARTNERZY

 1. EIC PL411 — lider projektu
 2. Krajowy Punkt Kontaktowy 6 PR
 3. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
 4. IRC North-East Poland/Wschodni Ośrodek Transferu Technologii przy UwB
 5. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 6. Podlaski Urząd Wojewódzki
 7. Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy Politechnice Białostockiej
 8. Izba Przemysłowo-Handlowa
 9. Naczelna Organizacja Techniczna
 10. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

 
Informacje prasowe
Współpraca
Sprawozdania finansowe
Programy realizowane
Programy zakończone
Enterprise Europe Network
Fundusz Poręczeniowy
Fundusz Kapitałowy
Centrum Szkoleniowe
Fundusze Pożyczkowe
Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Regionalna Instytucja Finansująca
System Zarządzania Jakością

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS