01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Informacje ogólne » Programy zakończone
 
 
The Credo Management Support Programme financed by PHARE-CREDO (PFRR pełni funkcję Organizacji Nadzorującej w stosunku do czterech projektów) Brak daty publikacji
Kwiecień 1999 – grudzień 2000

WARTOŚĆ

7000 EURO (wartość nadzorowanych projektów: 600.000 EURO)

OPIS PROJEKTU

Promowanie dobrego sąsiedztwa i współpracy w regionach przygranicznych w krajach CEC i NIS poprzez rozwój i wdrażanie międzynarodowych strategii i projektów, które przyczyniają się do ekonomicznego i społecznego rozwoju obszarów przygranicznych.

PFRR jako Organizacja Nadzorująca jest częścią Struktury Zarządczej programu powołaną do koordynacji działań czterech projektów na “Ścianie wschodniej”. PFRR jest odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania kontraktów, monitoring wdrażanych projektów, koordynację systemu sprawozdań finansowych oraz raportowania.

PROFIL/LICZBA UCZESTNIKÓW

Organizacje non-profit i instytucje samorządowe (Urząd Miejski, towarzystwo gospodarcze, fundacja, szkoła wyższa) – cztery instytucje objęte monitoringiem PFRR

EFEKTY

  • Projekty wdrożone zgodnie z przewidzianymi w kontraktach działaniami

W trakcie nadzorowania projektów podjęto następujące działania:
  • Przygotowano dokumentację czterech projektów niezbędną do podpisania kontraktów
  • Projekty są wdrażane zgodnie z przewidzianymi w kontraktach działaniami
  • Zorganizowano szkolenie projektów w zakresie sprawozdawczości, raportowania oraz zarządzania systemem finansowym
  • Przeprowadzono wizyty monitorujące oraz audyt wszystkich projektów
  • Bieżący monitoring działań, sprawozdań finansowych oraz raportów

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

The Dangroup Consortium reprezentowane przez The Central Programme Office w Pradze,

PARTNERZY

20 Organizacji Nadzorujących w Europie Środkowo-Wschodniej
 
Informacje prasowe
Współpraca
Sprawozdania finansowe
Programy realizowane
Programy zakończone
Enterprise Europe Network
Fundusz Poręczeniowy
Fundusz Kapitałowy
Centrum Szkoleniowe
Fundusze Pożyczkowe
Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Regionalna Instytucja Finansująca
System Zarządzania Jakością

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS