01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Informacje ogólne » Programy zakończone
 
 
Podlaskie Centrum Euro Info Brak daty publikacji
wrzesień 1999 – grudzień 2007

WARTOŚĆ

Około 50 tysięcy EURO rocznie (w tym ok. 25 tysięcy dofinansowania z Komisji Europejskiej)

OPIS PROJEKTU

 • Informowanie MŚP o zagadnieniach dotyczących Unii Europejskiej oraz promowanie polityki skierowanej na przedsiębiorstwa poprzez dystrybucję informacji, artykułów, biuletynów, seminaria, uczestnictwo w wystawach, misjach handlowych, kampaniach Unii Europejskiej promujących specyficzne tematy, tworzenie stron internetowych oraz inne mechanizmy ‘społeczeństwa informacyjnego’
 • Pomoc MŚP w sprawach dotyczących Unii Europejskiej, współpraca z lokalnymi instytucjami oraz uzupełnianie innych krajowych usług wspierających projekty europejskie.

PROFIL/LICZBA UCZESTNIKÓW

MŚP w regionie, w kraju i za granicą

EFEKTY

Rok 1999-2000

 • Polsko-Włoskie Forum Przedsiębiorców — grudzień 1999
 • Polsko - Skandynawskie Forum Przedsiębiorców, Międzynarodowe Forum Przedsiębiorców - branża spożywcza,
 • organizacja 9 seminariów nt. programów pomocowych, konkurencyjności MSP w kontekście przystąpienia do UE, oznaczenia CE, funduszy poręczeń kredytowych, handlu elektronicznego w działalności małych i średnich firm, systemu jakości ISO (2000);
 • organizacja 2 konferencji nt. wspierania rozwoju obszarów wiejskich i małych miast oraz roli Internetu w działalności firmy (2000)
 • organizacja 4 szkoleń z zakresu działalności eksportowej przedsiębiorstw, Internetu w biznesie, tworzenia konsorcjów do projektów unijnych, ustawodawstwa UE (2000)
 • ponad 813 obsłużonych zapytań nt. UE oraz ofert kooperacyjnych (2000)
 • publikacja CD-romu ‘Firma w Internecie’ w nakładzie 1000 egzemplarzy (2000)
 • 3000 wysłanych egzemplarzy biuletynu ‘Euro Info’ (2000)
 • bieżąca współpraca z EIC w Polsce i Europie oraz ponad 30 organizacjami współpracującymi z EIC w ramach organizowanych imprez gospodarczych

Rok 2001

 • 11 seminariów, w których uczestniczyły 482 osoby, m.in.: ‘Metody poszukiwania partnerów gospodarczych oraz promocji firm na rynku europejskim’, ‘Jak eksportować efektywnie i bezpiecznie?, Pomoc w exporcie małym i średnim firmom’, Internet w firmie, firma w Internecie’, etc)
 • uczestnictwo w 4 międzynarodowych projektach: Interprise Leather Med, Interprise Alimental, Polsko — Litewskie Forum ‘Meble i Wyposażenie Wnętrz’ w Wilnie, Phare Access Micro-Start’, SEED)
 • realizacja 10 projektów z innymi EIC (Wspólny projekt Centrów Euro Info do Ministerstwa Gospodarki, Wspólny projekt Centrów Euro Info do UKIE, seminarium ‘Warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej’, ‘Narodowe, unijne i bilateralne programy pomocowe dla małych i średnich przedsiębiorstw’, 22 seminaria informacyjne klientów Polsce’
 • publikacja ‘‘Warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej’
 • uczestnictwo w 22 seminariach
 • 106 klientów na oferty kooperacyjne
 • Spotkanie sieci Euro Info w Hajnówce
 • Konferencja ‘Metody handlowe — Podlasie 2001’
 • Konferencja ‘Rola centrów informacji w procesie akcesji polski do UE’
 • Konferencja ‘POLDA VII’ — V program ramowy
 • bieżąca współpraca z EIC w Polsce i Europie oraz ponad 30 organizacjami współpracującymi z EIC w ramach organizowanych imprez gospodarczych
 • 200-250 przedsiębiorstw otrzymywało biuletyn Euro Info każdego miesiąca
 • Biuletyn ‘Euroinformation’ wysyłany do 5 gmin w woj. podlaskim
 • Ponad 30 ofert kooperacyjnych wysyłanych każdego miesiąca
 • zagraniczne oferty kooperacyjne publikowane na stronach Gazety Współczesnej w każdy wtorek.
 • Artykuły, konferencje prasowe, wywiady w lokalnej TV
 • Mailing do 50 gmin w województwa podlaskiego oraz sektora MSP
 • Aktualizacja strony www PFRR
 • Zamieszczanie informacji na stronach www EIC
 • Punkt Kontaktowy V Programu Ramowego
 • Współpraca przy sporządzaniu projektów ‘Promocja integracji europejskiej w mas mediach’, ‘Phare — Rozwój Zasobów Ludzkich — program operacyjny’
 • Informacja nt. programów pomocowych SAP AR D, Phare
 • Usługi specjalne odpłatne: poszukiwanie partnera gospodarczego, Info Watch, Tenders Alert.
 • ponad 813 obsłużonych zapytań nt. UE oraz ofert kooperacyjnych
 • wdrożenie ISO 9001:2000

Rok 2002

 • Polsko-Estońskie Forum Gospodarcze
 • Targi VISE&Vibex w Goeteborgu w Szwecji
 • organizacja 9 seminariów nt. programów pomocowych, konkurencyjności MSP w kontekście przystąpienia do UE, oznaczenia CE, funduszy poręczeń kredytowych, handlu elektronicznego w działalności małych i średnich firm, systemu jakości ISO
 • organizacja 1 konferencji nt. funduszy pożyczkowych w Polsce
 • organizacja 2 szkoleń z zakresu informacji rynkowej oraz finansowania działalności gospodarczej
 • ponad 700 obsłużonych zapytań nt. UE oraz ofert kooperacyjnych
 • ponad 1470 ofert kooperacyjnych aktualizowanych i zamieszczonych na stronie www EIC
 • ponad 11600 ofert kooperacyjnych aktualizowanych i opublikowanych w lokalnej prasie
 • publikacja ’analiza zapotrzebowania małych i średnich przedsiębiorstw i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na finansowanie zewnętrzne’
 • 1800 wysłanych egzemplarzy biuletynu ‘Euro Info’
 • usługi Info Watch — 10 klientów
 • usługi Tender Alert — 10 klientów
 • promocja EIC w prasie , telewizji regionalnej radiu
 • działania mailingowe — 2600 klientów
 • bieżąca współpraca z EIC w Polsce i Europie oraz ponad 30 organizacjami współpracującymi z EIC w ramach organizowanych imprez gospodarczych
 • przygotowanie i złożenie projektów programów ramach programów SAVE, Access 2000, Small Project Facility

2003

 • Szkolny Klub Przedsiębiorczości – realizacja projektu
 • 4200 wysłanych egzemplarzy biuletynu „Euro Info”
 • działania mailingowe – 4081
 • publikacja ofert współpracy w "Gazecie Współczesnej" - 550szt.
 • realizacja projektu Europejski Klub Biznesu
 • usługa Info Watch – 14 nowych klientów
 • usługa Tender Alert – 15 nowych klientów
 • promocja EIC w prasie, telewizji regionalnej i radiu
 • organizacja 23 seminariów
 • organizacja konferencji „Standaryzacja i certyfikacja w Unii Europejskiej”
 • organizacja konferencji „Eksport z Podlasia”
 • organizacja konferencji „System HACCP w sprzedaży detalicznej”
 • organizacja konferencji „Wspólna Europa dla przedsiębiorczych”

2004

 • realizacja projektu Europejski Klub Biznesu
 • Szkolny Klub Przedsiębiorczości – realizacja projektu
 • organizacja konferencji „Regionalne Forum Innowacyjności”
 • organizacja konferencji „Doświadczenia PHARE - przygotowanie do funduszy strukturalnych w państwach akcesyjnych”
 • współrealizacja projektu „ITeraz Europa”
 • organizacja konferencji „Przedsiębiorczość w Unii Europejskiej”
 • organizacja konferencji „Społeczne osiągnięcia w przedsiębiorczości”
 • organizacja 19 seminariów
 • 4200 wysłanych egzemplarzy biuletynu „Euro Info”
 • działania mailingowe – 2223
 • publikacja ofert współpracy w "Gazecie Współczesnej" - 592szt.
 • usługa Info Watch – 11 nowych klientów
 • usługa Tender Alert – 14 nowych klientów
 • promocja EIC w prasie, telewizji regionalnej i radiu
 • wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ISO 9001:2000; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:1999)
 • Usługa KOOPERACJA – nowe zasady, 16 nowych klientów.
 • Opracowanie poradnika nt. działalności gospodarczej w rozszerzonej Unii Europejskiej
 • Utworzenie Podlaskiego Parku Przemysłowego w Czarnej Białostockiej
 • Opracowanie ponad 20 publikacji w prasie ogólnokrajowej i specjalistycznej nt. prawnych aspektów działalności gospodarczej.

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna: Enterprise

PARTNERZY

280 EIC w Europie i 12 Centrów Korespondencyjnych (kraje basenu Morza Śródziemnego, Szwajcaria, Litwa)
 
Informacje prasowe
Współpraca
Sprawozdania finansowe
Programy realizowane
Programy zakończone
Enterprise Europe Network
Fundusz Poręczeniowy
Fundusz Kapitałowy
Centrum Szkoleniowe
Fundusze Pożyczkowe
Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Regionalna Instytucja Finansująca
System Zarządzania Jakością

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS