01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Informacje ogólne » Programy zakończone
 
 
Stymulacja Innowacyjności wśród MŚP — dni otwarte w centralnej i wschodniej Polsce (InnoBoost) Brak daty publikacji
sierpień 2010 - wrzesień 2011

WARTOŚĆ

Koszt całego projektu 82 568,00 €, dofinansowanie z Komisji Europejskiej w wysokości 50% wartości projektu oraz z Ministerstwa Gospodarki — 70 000 PLN

OPIS PROJEKTU I CEL

Projekt „InnoBoost” pokryje swoim obszarem realizacji 4 województwa: mazowieckie, podlaskie, lubelskie i warmińsko-mazurskie. W ramach projektu trzech partnerów sieci Enterprise Europe Network: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego przeanalizują instytucje otoczenia biznesu pod kątem świadczenia usług innowacyjnych. Kolejnym etapem będzie organizacja Dni Innowacji w każdym z czterech objętych projektem regionów. Podczas każdego ze spotkań zostaną zaprezentowane wyniki przeprowadzonej wcześniej analizy, a przedstawiciele instytucji wspierających innowacje będą mieli możliwość bezpośredniej prezentacji swoich usług lokalnym i regionalnym przedsiębiorcom. Każde spotkanie będzie objęte intensywnymi działaniami promocyjnymi w celu dotarcia do jak najszerszej rzeszy przedsiębiorców. Końcowym działaniem będzie wydanie publikacji zawierającej szczegółowe wyniki przeprowadzonych badań oraz ich analizę. Wyniki opublikowane zostaną również na stronach internetowych poszczególnych partnerów.

Koordynatorem działań projektu będzie Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego.

Główne cele projektu to:

 1. Wzrost świadomości przedsiębiorców z Polski Centralnej i Wschodniej odnośnie istoty innowacji poprzez organizację Dni Innowacji,
 2. Stworzenie silniejszej i skuteczniejszej sieci instytucji wspierających wdrażanie innowacji w regionach partnerskich,
 3. Ułatwienie współpracy i komunikacji pomiędzy lokalnymi i regionalnymi instytucjami świadczących innowacyjne usługi dla sektora MSP,
 4. Ułatwienie wspierania innowacji w regionach poprzez zapewnienie informacji o funkcjonujących źródłach wsparcia innowacji.

EFEKTY

 • Identyfikacja usług wspierających innowacyjność w regionach objętych projektem.
 • Organizacja 4 lokalnych konferencji w regionach partnerskich.

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

 1. Agencja ds. konkurencyjności i innowacyjności [Executive Agency for Competitiveness & Innovation (EACI)]
 2. Ministerstwo Gospodarki

PARTNERZY

 1. Lider: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
 2. Partner: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego
 3. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 
Informacje prasowe
Współpraca
Sprawozdania finansowe
Programy realizowane
Programy zakończone
Enterprise Europe Network
Fundusz Poręczeniowy
Fundusz Kapitałowy
Centrum Szkoleniowe
Fundusze Pożyczkowe
Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Regionalna Instytucja Finansująca
System Zarządzania Jakością

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS