01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Informacje ogólne » Programy zakończone
 
 
MIKRO-START - fundusz mikropożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą w województwie podlaskim Brak daty publikacji
lipiec 2001 - sierpień 2002

WARTOŚĆ

225 tysięcy Euro (w tym 175 tysięcy dofinansowania z Komisji Europejskiej)

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował działania zmierzające do uruchomienia funduszu mikropożyczek dla startujących w biznesie oraz małych i średnich przedsiębiorstw:
 • badanie potrzeb przyszłych beneficjentów projektu
 • wymianę know-how z brytyjskim partnerem
 • współpracę z samorządami lokalnymi w powiatach objętych projektem
 • promocję i uruchomienie funduszu

PROFIL/LICZBA UCZESTNIKÓW

Co najmniej 200 instytucji, co najmniej 150 małych i średnich firm oraz osób bezrobotnych

EFEKTY

Efekty bezpośrednie:

 • analiza sytuacji małych firm w zakresie potrzeb finansowych i dostępnych źródeł finansowania w regionie

 • opracowanie i publikacja: ’Analiza zapotrzebowania małych przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na finansowanie zewnętrzne’

 • 250 kopii publikacji dystrybuowanych

 • 15 osób bezrobotnych przeszkolonych w zakresie finansów i kredytowania

 • 3 osoby zatrudnione w Funduszu Mikro-Start

 • 8 seminariów dla 138 osób w zakresie finansowania działalności gospodarczej

 • uruchomienie funduszu mikropożyczek MIKRO-ST AR T oraz trzech filii w Grajewie, Suwałkach i Sejnach

 • druk i dystrybucja 2500 ulotek informacyjnych

 • 2-dniowa Ogólnopolska Konferencja Funduszy Pożyczkowych w Augustowie: 100 przedstawicieli funduszy pożyczkowych uczestniczyło w konferencji

 • 280 kopii publikacji ‘Fundusze pożyczkowe w Polsce — kierunki rozwoju’ dystrybuowanych

 • 19 pożyczek udzielonych do zakończenia projektu (w tym 7 pożyczek udzielnych w czasie realizacji trzech ostatnich miesięcy trwania projektu)

 • Zakłada się, iż w pierwszym roku działalności funduszu po zakończeniu projektu z pożyczek skorzysta ok. 50 osób.

 • 4 nowe miejsca pracy utworzone przed zakończeniem projektu

 • 7 nowych miejsc pracy utworzonych do końca października 2002

 • ok. 25 nowych miejsc pracy będzie utworzonych po zakończeniu projektu w ciągu pierwszego roku funkcjonowania Funduszu

 • Promocja i działania public relations w regionie i w Polsce (artykuły, wywiady w regionalnej TV, ogłoszenia prasowe, mailing)

Efekty pośrednie:

 • poprawa oferty doradczej i finansowej kierowanej do osób podejmujących działalność gospodarczą oraz małych firm

 • wzrost zatrudnienia i nakładów inwestycyjnych w firmach korzystających z oferty funduszu

 • rozwój atrakcyjnych turystycznie obszarów województwa podlaskiego

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Komisja Europejska, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

PARTNERZY

European Business Services/Highland Opportunity Ltd., W.Brytania

Władze samorządowe województwa oraz miast i powiatów: Augustów, Grajewo, Suwałki, Sejny

 
Informacje prasowe
Współpraca
Sprawozdania finansowe
Programy realizowane
Programy zakończone
Enterprise Europe Network
Fundusz Poręczeniowy
Fundusz Kapitałowy
Centrum Szkoleniowe
Fundusze Pożyczkowe
Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Regionalna Instytucja Finansująca
System Zarządzania Jakością

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS