01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Informacje ogólne » Programy zakończone
 
 
Pomoc techniczna ekspertów zagranicznych w MSP tekstylnych regionu podlaskiego (PHARE) Brak daty publikacji
marzec 1998 – październik 1999

WARTOŚĆ

20 tysięcy EURO

OPIS PROJEKTU

Pomoc techniczna (doradcza oraz szkoleniowa) ekspertów zagranicznych z organizacji ochotniczej British Executive Services Overseas na rzecz tekstylnych MSP w regionie podlaskim.

Projekt obejmował: porady w czasie wizyt bezpośrednich w 16 firmach w zakresie technologii produkcji, zarządzania oraz marketingu; szkolenia otwarte w zakresie finansowania oraz marketingu dla osób działających w branży; poszukiwanie partnerów handlowych.

PROFIL/LICZBA UCZESTNIKÓW

  • 16 firm w regionie objętych usługami doradczymi;
  • 103 osoby objęte szkoleniami otwartymi;
  • 12 lokalnych doradców gospodarczych;
  • opinia publiczna w regionie poprzez publikacje prasowe oraz konferencje.

EFEKTY

  • 16 firm uzyskało intensywne usługi doradcze w różnym zakresie zarówno dotyczące technologii produkcji jak i zarządzania, głównie w zakresie marketingu;
  • 103 osoby uczestniczyły w krótkich kursach ‘Finanse i bankowość’ oraz ‘Marketing i sprzedaż’ w małych i średnich firmach tekstylnych;
  • 12 lokalnych doradców uczestniczyło w konferencji na temat sytuacji w branży;
  • 8 firm było promowanych na branżowych targach krajowych i zagranicznych;
  • 6 firm nawiązało kontakty handlowe z nowymi partnerami.

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PARTNERZY

British Executive Services Overseas, firmy z regionu, firmy zagraniczne, media regionalne, doradcy gospodarczy

UWAGI

Projekt był prezentowany na Rocznym Spotkaniu BESO w Londynie w październiku 1999
 
Informacje prasowe
Współpraca
Sprawozdania finansowe
Programy realizowane
Programy zakończone
Enterprise Europe Network
Fundusz Poręczeniowy
Fundusz Kapitałowy
Centrum Szkoleniowe
Fundusze Pożyczkowe
Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Regionalna Instytucja Finansująca
System Zarządzania Jakością

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS