01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Informacje ogólne » Programy zakończone
 
 
Punkty Informacyjne RPO WP i NSRO Brak daty publikacji
czerwiec 2009 - grudzień 2012

WARTOŚĆ

Koszt całego projektu 742 002,00 PLN brutto.

OPIS PROJEKTU I CEL

Punkty informacyjne świadczą bezpłatne usługi informacyjne dotyczące możliwości pozyskiwania dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Ponadto można tam otrzymać informacje dotyczące wniosku oraz wzory dokumentów.

Informacje można uzyskać osobiście, drogą telefoniczną oraz mailową.

Zasady działania Punktów Informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • Podstawowym zadaniem Punktu Informacyjnego jest udzielanie nieodpłatnie rzetelnych i wyczerpujących informacji zainteresowanym osobom w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • Punkty Informacyjne oferują przeprowadzenie właściwej diagnozy potrzeb klienta, który zgłosił się do Punktu i udzielenie mu adekwatnej do potrzeb usługi czyli np. pomoc w zakwalifikowaniu pomysłu na projekt do konkretnego Priorytetu i Działania w ramach Programu, udzielenie informacji o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu, przekazanie danych kontaktowych Instytucji, która zajmuje się danym Działaniem.
  • Pytania do Punktów Informacyjnych można kierować telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty w punkcie.
  • Punkty informacyjne udostępniają nieodpłatnie publikacje dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego wydawane przez Instytucje zaangażowane w realizację Programu Kapitał Ludzki.
  • Punkty organizują otwarte spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów PO KL.

EFEKTY

Efekty projektu będą znane po jego zakończeniu

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Urząd Marszałkowski woj. podlaskiego

PARTNERZY

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

 
Informacje prasowe
Współpraca
Sprawozdania finansowe
Programy realizowane
Programy zakończone
Enterprise Europe Network
Fundusz Poręczeniowy
Fundusz Kapitałowy
Centrum Szkoleniowe
Fundusze Pożyczkowe
Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Regionalna Instytucja Finansująca
System Zarządzania Jakością

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS