01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Informacje ogólne » Programy zakończone
 
 
Program Wspierania Prywatyzacji Przedsiębiorstw Komunalnych (PHARE) Brak daty publikacji
sierpień 1998 - luty 2000

WARTOŚĆ

460 tysięcy EURO (PFRR zarządza kwotą 89 tysięcy EURO)

OPIS PROJEKTU

Wspieranie inicjatyw prywatyzacyjnych przedsiębiorstw komunalnych (31) na obszarze działania Delegatur Ministerstwa Skarbu Państwa w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie.
Usługi świadczone beneficjentom obejmowały: szkolenia załóg oraz organów właścicielskich, przygotowanie dokumentacji prywatyzacyjnej (analizy: marketingowe, zarządzania i organizacji, oceny technologii i ochrony środowiska, ekonomiczno - finansowe, wyceny), opracowanie strategii prywatyzacji, poszukiwanie inwestorów.

PROFIL/LICZBA UCZESTNIKÓW

Przedsiębiorstwa komunalne o różnych profilach (usługi sieciowe, komunalne zasoby mieszkaniowe, przedsiębiorstwa wielobranżowe) - 8 przedsiębiorstw objętych pracami Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

EFEKTY

  • Przeprowadzono serię szkoleń we wszystkich przedsiębiorstwach
  • Przygotowano analizy przedprywatyzacyjne wszystkich przedsiębiorstw
  • Opracowano koncepcje prywatyzacji/restrukturyzacji wszystkich przedsiębiorstw
  • Podjęto działania prywatyzacyjne w stosunku do 4 przedsiębiorstw w regionie. Wobec pozostałych podjęto działania restrukturyzacyjne.

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Przekształceń Własnościowych RP

PARTNERZY

Management Focus International Consulting Group Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Komunalnego (członkowie konsorcjum), firmy doradcze, konsultanci (podwykonawcy PFRR)
 
Informacje prasowe
Współpraca
Sprawozdania finansowe
Programy realizowane
Programy zakończone
Enterprise Europe Network
Fundusz Poręczeniowy
Fundusz Kapitałowy
Centrum Szkoleniowe
Fundusze Pożyczkowe
Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Regionalna Instytucja Finansująca
System Zarządzania Jakością

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS