01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Informacje ogólne » Programy zakończone
 
 
EURESP+: "Usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska poprzez sieć Enterprise Europe Network" ---
Listopad 2011 – listopad 2013
 
 
EURESP: "Usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska poprzez sieć Enterprise Europe Network" ---
kwiecień 2010 - marzec 2012
 
 
Startuj w Biznesie ---
marzec 2010 - luty 2012
 
 
Punkty Informacyjne RPO WP i NSRO ---
czerwiec 2009 - grudzień 2012
 
 
„BSR InnoReg Międzynarodowa Współpraca na Rzecz Wzmocnienia Innowacyjności Regionów” ---
luty 2009 - październik 2011
 
 
Stymulacja Innowacyjności wśród MŚP — dni otwarte w centralnej i wschodniej Polsce (InnoBoost) ---
sierpień 2010 - wrzesień 2011
 
 
„€ko-Kluby Przedsiębiorczości – promocja świadomości proekologicznej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych” ---
styczeń 2008 - czerwiec 2009
 
 
Analizy, Diagnozy, Ocena, Działania Pilotowe i procesy nauczania przy wspólnych programach innowacyjnych (INNODEAL) ---
lipiec 2006 – czerwiec 2009
 
 
Pilot project for European business cooperation events and clustering activities in border regions between new and old member states of European Union (PRINCESS) ---
Grudzień 2006 – czerwiec 2008
 
 
Zastosowanie „Metodologii Obserwacji Technologii” do oceny wpływu Regionalnej Strategii Innowacyjności na sektor MSP (INNOWATCH) ---
czerwiec 2005 - luty 2008
 
 
Podlaskie Centrum Euro Info ---
wrzesień 1999 – grudzień 2007
 
 
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (CSR) ---
maj 2006 - październik 2007
 
 
Konsultant subregionalny ---
marzec 2006 - styczeń 2007
 
 
SME Panel w Polsce – zwiększenie uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu polityki Unii Europejskiej ---
kwiecień 2006 - grudzień 2006
 
 
Kanadyjski Program Pożyczkowy dla Inkubatorów Przedsiębiorczości ---
styczeń 2003 – grudzień 2006
 
 
Jednolite cele – budowanie Europy ---
kwiecień 2006 - październik 2006
 
 
Podlaska Agencja Zarządzania Energią ---
Grudzień 2002 – 2006
 
 
Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia ---
październik 2004 - styczeń 2006
 
 
Szkolny Klub Przedsiębiorczości i Mentoringu ---
luty 2004 – listopad 2004
 
 
Budowa sieci konsultacyjno-doradczej na bazie Krajowego Systemu Usług dla MSP ---
czerwiec 2000 – czerwiec 2004
 
 
"Pomysł na biznes" ---
Wrzesień 2001 – marzec 2004
 
 
Lokalni Doradcy Przedsiębiorczości i Programów UE ---
2002 – 2003
 
 
Branżowe Forum Integracji Europejskiej – wideokonferencje ---
Kwiecień 2003 – Czerwiec 2003
 
 
Szkolny Klub Przedsiębiorczości ---
wrzesień 2002 – 31 styczeń 2003
 
 
Punkt Konsultacyjno Doradczy ---
sierpień 2001 – marzec 2002
 
 
MIKRO-START - fundusz mikropożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą w województwie podlaskim ---
lipiec 2001 - sierpień 2002
 
 
Internet w działalności małej i średniej firmy (PHARE) ---
sierpień - wrzesień 2000
 
 
Przygotowanie polskich przedsiębiorstw do funkcjonowania w Europie (Polish Business for Europe) PHARE ---
czerwiec 1999 - marzec 2000
 
 
The Credo Management Support Programme financed by PHARE-CREDO (PFRR pełni funkcję Organizacji Nadzorującej w stosunku do czterech projektów) ---
Kwiecień 1999 – grudzień 2000
 
 
Program Wspierania Prywatyzacji Przedsiębiorstw Komunalnych (PHARE) ---
sierpień 1998 - luty 2000
 
 
Pomoc techniczna ekspertów zagranicznych w MSP tekstylnych regionu podlaskiego (PHARE) ---
marzec 1998 – październik 1999
 
 
Promocja funduszy poręczeń kredytowych dla MSP (PHARE) ---
lipiec 1997 – czerwiec 1998
 
 
Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości ---
styczeń 1995 – grudzień 1999
 
Informacje prasowe
Współpraca
Sprawozdania finansowe
Programy realizowane
Programy zakończone
Enterprise Europe Network
Fundusz Poręczeniowy
Fundusz Kapitałowy
Centrum Szkoleniowe
Fundusze Pożyczkowe
Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Regionalna Instytucja Finansująca
System Zarządzania Jakością

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS