01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekty zakończone » Projekt: Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia
 
 
Informacje nt. projektu "Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia" 2005/05/04

Cel projektu:

 • Usprawnienie współpracy i wymiany informacji pomiędzy organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość na terenie województwa podlaskiego,
 • Możliwość nawiązania bliższej współpracy pomiędzy członkami grupy roboczej oraz utworzenie regionalnego system wsparcia,
 • Ocena oferty/produktów istniejących organizacji pozarządowych oraz organizacji wspierających przedsiębiorczość w oparciu o Strategię Rozwoju Regionalnego oraz Regionalną Strategię Innowacji
 • Metody świadczenia usług oraz realizacji projektów na rzecz MSP i samorządów.

Cel zostanie osiągnięty przez:

 • utworzenie Grupy Sterującej składającej się z przedstawicieli sieci EIC, KPK, IRC oraz lokalnych organizacji okołobiznesowych,
 • zorganizowanie konferencji, na której przedstawione zostaną organizacje wspierające przedsiębiorczość w regionie, ich oferta oraz oferowane usługi.
 • wydanie broszury informacyjnej.

Znaczenie projektu:

 • Zapoznanie sektora MSP z ofertą organizacji działających w regionie
 • Zapewnienie lepszego dostępu do oferowanych usług
 • Rozwój nowych usług i produktów skierowanych do sektora MSP
 • Dostęp do europejskich sieci wspierających przedsiębiorczość
 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, wspólne inicjatywy

Koordynator projektu:

Podlaskie Centrum Euro Info

Partnerzy Projektu/członkowie Grupy Roboczej:

Krajowy Punkt Kontaktowy 6 PR
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

IRC North-East Poland/Wschodni Ośrodek Transferu Technologii przy UwB

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Podlaski Urząd Wojewódzki

Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy Politechnice Białostockiej

Izba Przemysłowo-Handlowa

Naczelna Organizacja Techniczna

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Kontakt:

Podlaskie Centrum Euro Info
ul. Starobojarska 15
Tel: 085 740 86 78, 740 86 83
Fax: 085 740 86 85
e-mail: euroinfo@pfrr.bialystok.pl
http://www.eic.pfrr.bialystok.pl


Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Przemysłu i Przedsiębiorstw w ramach Wieloletniego Programu na Rzecz Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości 2001-2005.
Nota Informacyjna Nr 331, Zaproszenia do składania propozycji w zakresie wzmacniania współpracy lokalnej.
(Circulate Note No 331, Call for Proposal to Enhance Co-operation at the Local Level)

 
€ko-Kluby
Projekt INNO-DEAL
Podlaskie Centrum Innowacji
2014 Rokiem Przedsiębiorczości
Projekt BSR
Projekt INNOWATCH
Startuj w Biznesie
CSR - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Projekt: Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia
Projekt MAPKA
Usługi środowiskowe
Wschód Zielonego Biznesu
Projekt Innoboost
Projekt WOMEN

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS