01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekty zakończone » Projekt: Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia
 
 
Broszura informacyjna "Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia" 2006/01/25

Broszura informacyjna zatytułowana "Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia" kończy projekt realizowany w ramach inicjatywy „Local Cooperation” i stanowi cenne źródło informacji o organizacjach wspierających przedsiębiorczość w regionie.

Publikacja powstała w wyniku spotkań grupy roboczej oraz na podstawie materiałów konferencyjnych. Tłem projektu była współpraca pomiędzy ośrodkami oraz możliwość wywierania większego wpływu na zachodzące zmiany w sektorze MSP poprzez bezpośrednie i pośrednie wspieranie przedsiębiorczości.


Warto nadmienić, iż prezentowane wyniki badań ankietowych dotyczące oferty organizacji wspierających przedsiębiorczość oraz dyskusja - pomiędzy uczestnikami konferencji na temat usług, z których już korzystali lub planują skorzystać przedsiębiorcy - przyczyniła się do nawiązania współpracy pomiędzy organizacjami uczestniczącymi w projekcie w zakresie wspólnej realizacji krajowych oraz międzynarodowych projektów.

Usługi dotyczące
rozpoczęcia działalności

Usługi skierowane do istniejących
firm i instytutów naukowo-badawczych.

Usługi skierowane
do pozostałych organizacji

Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia (1.48MB)

Wydanie broszury zostało dofinansowane przez Komisję Europejską.

 
€ko-Kluby
Projekt INNO-DEAL
Podlaskie Centrum Innowacji
2014 Rokiem Przedsiębiorczości
Projekt BSR
Projekt INNOWATCH
Startuj w Biznesie
CSR - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Projekt: Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia
Projekt MAPKA
Usługi środowiskowe
Wschód Zielonego Biznesu
Projekt Innoboost
Projekt WOMEN

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS