01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2006
 
 
Bezpłatne seminarium dla małych i średnich przedsiębiorstw dotyczące usług Krajowego Systemu Usług (KSU) 2006/09/19

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego wraz z Podlaskim Centrum Euro Info organizują bezpłatne seminarium na temat Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstwa oraz ofert usług ośrodków KSU w województwie podlaskim. Seminarium odbędzie się w dniu 28 września 2006 w Hotelu Branicki w Białymstoku.

Seminarium skierowane jest do mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm, osób podejmujących działalność gospodarczą oraz przedstawicieli samorządów szczebla lokalnego i regionalnego.


W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną usługi oferowane przez ośrodki KSU w regionie:

  • usługi doradcze o charakterze ogólnym,
  • usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym,
  • usługi informacyjne,
  • usługi szkoleniowe,
  • usługi finansowe – udzielanie poręczeń i pożyczek

Zostaną również zaprezentowane ogólne informacje nt. Krajowego Systemu Usług , systemu wdrażania programów pomocowych w Polsce oraz roli Regionalnych Instytucji Finansujących - m.in. informacje o aktualnie dostępnych programach wsparcia w regionie i zasadach korzystania z nich przez Małe i Średnie Przedsiębiorstwa oraz praktycznych doświadczeniach wynikających z realizacji projektów przez przedsiębiorców. Większość usług świadczonych przez ośrodki KSU jest bezpłatna.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 września 2006.

Aby zgłosić uczestnictwo, należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia (69kB) na numer faxu 085 742 00 44 .

Program seminarium (39kB)

Promocja KSU i jego działań prowadzona jest w ramach projektu własnego PARP pt. "Budowa i wzmocnienie sieci organizacji należących do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)", realizowanego w ramach poddziałania 1.1.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetowych.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS