01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2006
 
 
Bezpłatna konferencja dotycząca współpracy transgranicznej na Podlasiu 2006/04/05

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego jako prelegent konferencji organizowanej przez Centrum Promocji Podlasia w ramach Cyklu „Podlaskie Spotkania Społeczno - Gospodarcze” - serdecznie zaprasza do wzięcia w niej udziału. Konferencja odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2006 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 1, a jej tematem przewodnim będą „Szanse rozwoju współpracy transgranicznej w kontekście programów pomocowych UE przewidywanych na lata 2007-2013”.


Obszary przygraniczne objęte oddziaływaniem projektu borykają się z niewłaściwą koncentracją działalności gospodarczej, niskim poziomem innowacyjności oraz niewystarczającym wsparciem ze strony instytucji otoczenia biznesu. Konferencja ma umożliwić nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi i ukraińskimi przedsiębiorstwami, a także podjęcie wspólnych inicjatyw w zakresie współpracy transgranicznej.

W celu zgłoszenia swego uczestnictwa należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (72kB) faksem (085) 740 46 34 lub pocztą e-mail na adres biuro@cpp.bialystok.pl do dnia 21 kwietnia 2006 r.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program Konferencji (163kB)

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS