01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Granty na badania i innowacje
07   Projekt Enterprise Europe Network
08   Doradztwo gospodarcze
09   Pożyczki
10   Poręczenia kredytowe
11   Inwestycje kapitałowe
12   Szkolenia i doradztwo personalne
13   Energia odnawialna
14   Konsulat Honorowy Finlandii
15   Startuj w Biznesie
16   Projekt SUPER
17   Projekty zakończone
18   Lokale do wynajęcia
19   Zaprzyjaźnione strony
20   Wyszukiwanie zaawansowane
21   Pomoc/Cookies
22   Wyślij mail
23   Subskrypcja biuletynu
24   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Konferencje i seminaria » Archiwum 2006
 
 
Przedsiębiorco! Dowiedz się, w jakim kierunku zmierza system patentowy w Europie i wyraź swoją opinię 2006/05/09

Podlaskie Centrum Euro Info serdecznie zaprasza zainteresowane osoby do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu pt. „Prawa własności intelektualnej oraz system patentowy w Europie – punkt widzenia małych i średnich przedsiębiorstw”. Spotkanie odbędzie się w dniu 22 maja 2006 r., w godz. 10:30-14:30, w Hotelu Branicki przy ul. Zamenhofa 25 w Białymstoku. Projekt jest dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Spotkanie ma na celu uzyskanie od małych i średnich przedsiębiorstw opinii na temat nowych rozwiązań w dziedzinie prawa patentowego, które powinny być przyjęte w najbliższej przyszłości w Unii Europejskiej, tak aby ułatwić podmiotom działania prorozwojowe i wyjść naprzeciw ich potrzebom.


Spotkanie będzie podzielone na dwie części:

  • W pierwszej części ekspert, Pani Joanna Kluczewska-Strojny - Prawnik, Rzecznik Patentowy wpisany na listę Urzędu Patentowego RP pod numerem 3169, Europejski Rzecznik Patentowy oraz European Trademark & Design Attorney przedstawi najważniejsze wyzwania i kierunki, w których zmierza obecnie europejski system patentowy (m.in. aktualny Patent Europejski, planowany Patent Wspólnotowy, plany odnośnie wzajemnego uznawania patentów krajowych).
  • W drugiej części uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele firm zostaną poproszeni o wypełnienie kwestionariusza, w którym będą mogli wyrazić swoje opinie, postulaty, a nawet skargi, dotyczące patentów w skali krajowej oraz europejskiej. Ekspert będzie służył pomocą w wypełnieniu kwestionariusza oraz będzie do dyspozycji uczestników, jeśli chodzi o wszelkie pytania związane
    z systemem patentowym.

Po wypełnieniu kwestionariusza wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni na lunch, podczas którego kontynuowana będzie dyskusja oraz wymiana doświadczeń i uwag.

Spotkanie organizowane jest na zlecenie Komisji Europejskiej, która chce zasięgnąć opinii małych i średnich przedsiębiorstw na temat planowanych zmian w systemie patentowym.

Wszystkie wypełnione kwestionariusze zostaną wysłane do Brukseli i posłużą jako ważne źródło informacji przy pracach nad propozycjami nowych aktów prawnych w dziedzinie prawa patentowego.

W celu zgłoszenia swojego udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ (51kB) do dnia 19 maja br. na numer faksu (085) 740 86 85 lub pocztą e-mail: kaminski@pfrr.bialystok.pl.

Osobą do kontaktów jest Pan Adam Kamiński, telefon (085) 740 86 78, e-mail: kaminski@pfrr.bialystok.pl.

 
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
Archiwum 2010
Archiwum 2009
Archiwum 2008
Archiwum 2007
Archiwum 2006
Archiwum 2005
Archiwum 2004

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS